ledugma privat home
.

הצצה לחדרל׳דוגמא הפרטי של דורון

עיצוב הבית היווה השראה למיזם חדרל׳דוגמא

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.